Dây cáp quang bao nhiêu tiền 1m – Bảng giá đầy đủ và MỚI NHẤT

Dây cáp quang bao nhiêu tiền 1m là câu hỏi của rất nhiều người? Nhằm cung cấp đến người đọc những thông tin mới và chính xác nhất về cáp quang, bài viết sau đây của Dichvu4gmobifones.com sẽ là chi tiết bảng giá dây cáp quang để bạn có thể tham khảo!

Dây cáp quang bao nhiêu tiền 1m – Bảng giá cáp quang mới nhất

Cáp quang là một sản phẩm quan trọng và không thể thiếu trong các ứng dụng, hệ thống mạng viễn thông, đường truyền tín hiệu. 

Cáp quang với cấu trúc nhiều lớp chắc chắn, chất liệu đặc biệt đa dạng, giá thành hợp lý là sự lựa chọn và giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp.

Sau đây sẽ là bảng giá dây cáp quang theo m chính xác bao gồm cáp quang single mode và cáp quang multimode:

Stt Tên hàng hóa Đơn giá/m Hãng sản xuất
I Bảng giá dây cáp quang 1Fo
1.1 Dây thuê bao quang FTTH 1Fo ( Cáp quang 1Fo) 650VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
II Bảng giá Cáp quang 2Fo
2.1 Dây thuê bao quang FTTH 2Fo ( Cáp quang 2Fo, 2 sợi,2 core bọc chặt) 1.300VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
2.2 Dây thuê bao quang FTTH 2Fo ống lỏng ( Cáp quang 2Fo, 2 sợi,2 core) 1.800VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
III Bảng giá Dây cáp quang 4FO (4 Sợi, 4 Core)
3.1 Dây thuê bao quang FTTH 4Fo ống lỏng( Cáp quang 2Fo, 2 sợi,2 core) singlemode 2.800VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.2 Cáp quang treo 4Fo FTTH singlemode 5.300VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.3 Cáp quang luồn cống phi kim loại 4Fo (Nmoc 4fo, 4core, 4 sợi) 5.200VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.4 Cáp quang luồn cống kim loại 4Fo ( 4fo, 4core, 4 sợi) singlemode 5.800VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.5 Cáp quang chôn trực tiếp 4Fo ( DB 4 core) 6.300VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
3.6 Cáp quang 4Fo Multimode OM2 9.500VNĐ ADP, Necero, Hanxin
3.7 Cáp quang 4Fo Multimode OM3 13.000VNĐ ADP, Necero, Hanxin
3.8 Cáp quang 4Fo Multimode OM4 Liên hệ ADP, Necero, Hanxin
IV Bảng giá dây cáp quang 8Fo (8 sợi, 8 CORE)
4.1 Cáp quang treo 8Fo phi kim loại singlemode 6.500VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.2 Cáp quang luồn cống phi kim loại 8Fo (Nmoc 8fo, 8core, 8 sợi) singlemode 6.300VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.3 Cáp quang luồn cống kim loại 8Fo ( 8fo, 8core, 8 sợi) singlemode 7.200VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.4 Cáp quang chôn trực tiếp 8Fo ( DB 8 core) singlemode 7.800VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.5 Cáp quang treo ADSS 8Fo singlemode 10.500VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
4.6 Cáp quang 8Fo Multimode OM2 15.000VNĐ ADP, Necero, Hanxin
4.7 Cáp quang 8Fo Multimode OM3 17.000VNĐ ADP, Necero, Hanxin
4.8 Cáp quang 8Fo Multimode OM4 Liên hệ ADP, Necero, Hanxin
V Bảng giá cáp quang 12Fo (12 sợi, 12 CORE)
5.1 Cáp quang treo 12Fo phi kim loại singlemode 7800 Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.2 Cáp quang luồn cống phi kim loại 12Fo Nmoc (12fo, 12core, 12 sợi) singlemode 7.200VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.3 Cáp quang luồn cống kim loại 12Fo ( 12fo, 12 core, 12 sợi) singlemode 7.800VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.4 Cáp quang chôn trực tiếp 12Fo ( DB 12 core) singlemode 8.500VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.5 Cáp quang treo ADSS 12Fo singlemode 11.000VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
5.6 Cáp quang 12Fo Multimode OM2 19.500VNĐ ADP, Necero, Hanxin
5.7 Cáp quang 12Fo Multimode OM3 23.000VNĐ ADP, Necero, Hanxin
5.8 Cáp quang 12Fo Multimode OM4 Liên hệ ADP, Necero, Hanxin
VI Bảng giá cáp quang 16Fo (16 sợi, 16 CORE)
6.1 Cáp quang treo 16Fo phi kim loại singlemode 8.500VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.2 Cáp quang luồn cống phi kim loại 16Fo (Nmoc 16fo, 16core, 16 sợi) singlemode 8.300VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.3 Cáp quang luồn cống kim loại 16Fo ( 16fo, 16core, 16 sợi) singlemode 8.800VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.4 Cáp quang chôn trực tiếp 16Fo ( DB 16 core) singlemode 9.000VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
6.5 Cáp quang treo ADSS 16Fo singlemode 11.600VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
VII Bảng giá cáp quang 24Fo (24 sợi, 24 CORE)
7.1 Cáp quang treo 24Fo phi kim loại singlemode 8.800VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.2 Cáp quang luồn cống phi kim loại 24Fo (Nmoc 24fo, 24core, 24 sợi) singlemode 8.500VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.3 Cáp quang luồn cống kim loại 24Fo ( 24fo, 24core, 24 sợi) singlemode 9.100VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.4 Cáp quang chôn trực tiếp 24Fo ( DB 24 core) singlemode 9.600VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
7.5 Cáp quang treo ADSS 24Fo singlemode 11.500VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
VIII Bảng giá cáp quang 48Fo (48 sợi, 48 CORE)
8.1 Cáp quang treo 48Fo phi kim loại singlemode 15.500VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.2 Cáp quang luồn cống phi kim loại 12Fo Nmoc (48fo, 48core, 48 sợi) singlemode 14.500VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.3 Cáp quang luồn cống kim loại 48Fo ( 48fo, 48core, 48 sợi) singlemode 16.000VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.4 Cáp quang chôn trực tiếp 48Fo ( DB 48 core) singlemode 17000 Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
8.5 Cáp quang treo ADSS 48Fo singlemode 18.000VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
IX Bảng giá cÁP QUANG 72Fo (72 sợi, 72 CORE)
9.1 Cáp quang treo 72Fo phi kim loại singlemode 19.000VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.2 Cáp quang luồn cống phi kim loại 72Fo Nmoc (72fo, 72core, 72 sợi) singlemode 16.500VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.3 Cáp quang luồn cống kim loại 72Fo ( 72fo, 72core, 72 sợi) singlemode 19.000VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.4 Cáp quang chôn trực tiếp 48Fo ( DB 48 core) singlemode 21.000VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
9.5 Cáp quang treo ADSS 72Fo singlemode liên hệ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
X BẢNG GIÁ CÁP QUANG 96Fo (96 Sợi, 96 CORE)
10.1 Cáp quang treo 96Fo phi kim loại singlemode 24.000VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.2 Cáp quang luồn cống phi kim loại 96Fo Nmoc (96fo, 96core, 96 sợi) singlemode 19.5000VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.3 Cáp quang luồn cống kim loại 96Fo ( 96fo, 96core, 96 sợi) singlemode 24.500VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.4 Cáp quang chôn trực tiếp 96Fo ( DB 96 core) singlemode 26.000VNĐ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…
10.5 Cáp quang treo ADSS 96Fo singlemode liên hệ Vinacap , Vina – OFC, Telvina, Postef, M3,…

cap-qaung-bao-nhieu-tien-1m

Báo giá cáp quang chỉ từ 650VNĐ/m

Mua dây cáp quang  ở đâu? 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp dây cáp quang, tuy nhiên để mua được cáp quang giá rẻ bạn cần tìm đến các đại lý phân phối giá tận gốc. 

Nếu bạn không muốn mất thời gian tìm hiểu thì bạn có thể tham khảo sản phẩm dây cáp tại https://capthongtin.com/. Phần trên là bảng giá dây cáp quang của Công Ty IPNET và có thể thay đổi rẻ hơn theo số lượng.

gia-cap-quang

IPNET là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối, cung cấp dây cáp quang

Còn về chất lượng thì khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về sản phẩm cáp quang tại Công Ty IPNET. Được biết, toàn bộ các sản phẩm cáp quang IPNET đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ chất lượng sản phẩm như (CO, CQ). 

Sản phẩm chất lượng cao kết hợp với chính sách đổi trả, bảo hành bảo trì dài hạn nên khách hàng có thể an tâm khi mua sản phẩm. 

Nếu quý khách quan tâm đến sản phẩm cáp quang IPNET thì có thể liên hệ theo hotline: 0815.111.000 hoặc đến trực tiếp địa chỉ: Số 1 Ngõ 139 Trần Hòa ,Hoàng Mai, Hà Nội để được tư vấn chi tiết và tận tình.