Từ khoá: 4G LTE

Làm thế nào để sử dụng mạng 4G của Mobifone một cách tốt nhất?

Mobifone triển khai dịch vụ 4G cho toàn bộ người dùng Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tận dụng tối đa 4G.