Từ khoá: thủ tướng chính phủ

Thương vụ MobiFone – AVG: AVG được định giá 16.565 tỷ đồng?

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát toàn diện thương vụ mua 95% cổ phần của AVG.